"Vi arbetar på flera fronter för att nå vårt mål"

3 frågor till Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager Cementa.

Vad gör Cementa på klimatområdet?

– Minskningen av koldioxidutsläpp en global utmaning som hela cementindustrin står inför. Vi arbetar på en rad områden på både kort och lång sikt med processoptimering, teknikutveckling och med att etablera samarbete med andra aktörer för att kunna genomföra avgörande teknikskiften, kring exempelvis koldioxidavskiljning (CCS/CCU). Målet är cement för ett klimatneutralt betongbyggande.

Hur påverkar kalkstensbrytningen naturen?

–  Brytningen av råmaterial innebär påverkan på naturen och det är vårt ansvar att minimera konsekvenserna. Här samarbetar vi idag med erfarna experter på både djur, fåglar och natur, för att anpassa vår verksamhet på bästa sätt, och för att samtidigt kunna gynna de arter som är viktiga att bevara och därmed stärka den biologiska mångfalden. På detta område har vi ett internationellt initiativ inom koncernen, Quarry Life Award. Där tävlar studenter inom bland annat ekologi och biologi om vem som under projektets löptid lyckas skapa de bästa förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald vid någon av våra täkter. Det ger både oss och dem värdefull ny kunskap framåt.

En långsiktigt hållbar verksamhet bör också värna om människors hälsa. Hur ser ni på det?

– Vi är en tung processindustri vilket innebär att hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser alltid står överst på agendan, både för våra medarbetare och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vi har ett fokuserat arbete kring säkerhetsfrågorna där samtliga medarbetare är involverade, och det handlar både om att öka riskmedvetenheten och att löpande uppmärksamma och åtgärda det som behövs.

Karin Comstedt Webb

Vice vd Heidelberg Materials Sweden