Presskonferens 2 juni 2021: Sverige satsar på en klimatneutral cementfabrik

Ur pressmeddelandet 2 juni 2021: "HeidelbergCement-koncernen, där Cementa ingår, meddelande idag att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, varav en ökande andel är biobaserade utsläpp, innebär det att den fabrik som idag står för 3 procent av Sveriges samlade utsläpp till och med kan skapa en kolsänka."

Presskonferens 2 juni 2021 om Slite CCS

Presskonferens 2 juni 2021 om Slite CCS