Presskonferens 30 maj 2022: Resultaten från förstudien

HeidelbergCement där Cementa ingår, växlar nu upp arbetet med ett av Sveriges största klimatomställningsinitiativ.

30 maj presenterades resultaten från förstudien för en CCS-anläggning i Slite, samt hur det nya stödet från Energimyndigheten driver på i kommande steg mot en klimatpositiv cementtillverkning i Sverige 2030.

CCS Slite symbol

Presskonferens 2022-05-30

Presentation av resultaten från förstudien för en CCS-anläggning i Slite.