Nu förbereds fabriken för den storskaliga klimatomställningen

CCS som teknik är inget nytt. Däremot är den storskaliga systemintegrationen som krävs unik i sitt slag - och kommer att innebära såväl stora tekniska investeringar som investeringar i kompetens vid Slitefabriken.

Här får du höra fabrikschef Matilda Hoffstedt och lokal projektledare Marcus Laurent berätta om Slite CCS ur ett fabriksperspektiv.

Marcus Laurent CCS Slite.

Fabriken i Slite förbereds för klimatomställning