HeidelbergCement: Därför satsar vi på Slite

HeidelbergCement är en av världens största producenter av byggmaterial. I centrum för koncernens omfattande klimatomställning de kommande åren står Gotland.

HeidelbergCements koncernchef Dr. Dominik von Achten

Som en av världens största producenter av byggmaterial, såsom cement och betong, bär HeidelbergCement-koncernen ett stort ansvar för att minska sitt klimatavtryck. HeidelbergCement, där Cementa ingår, är övertygade om att omställningen är genomförbar och att cement och betong kan fortsätta att vara de mest beständiga och samtidigt mest hållbara byggmaterialen i samhällsbyggandet. Särskilt när betongens klimatpåverkan utvärderas under hela sin livscykel, från produktion till återvinning. Därför kommer en stor del av HeidelbergCements investeringar och forskningsinsatser under kommande år att vara riktade mot att nå ambitionen om att bli klimatneutrala.

– För oss står det helt klart att vår verksamhet måste jobba i linje med och fullt ut stödja klimatmålen från Parisavtalet. Vår koncern har bestämt oss för att ta ett ledarskap inom cementindustrin och hela branschens transformation mot klimatneutralitet, säger Dr. Dominik von Achten.

Nästa steg Sverige och Slite

Nästa stora steg är det faktum att HeidelbergCement nu alltså har beslutat att man tänker satsa på Sverige och Cementas fabrik i Slite för att denna ska bli världens första klimatpositiva cementfabrik. Startskottet för den nya lösningen går nu och beräknas stå klar 2030. Därmed blir Slite den anläggning som går i framkant för att möjliggöra att hela HeidelbergCement ska kunna genomföra sin globala klimatomställning.

– Sverige står i den absoluta framkanten för hållbart företagande. Kunderna sätter redan press på industrin för att den ska leverera ett byggmaterial med lågt koldioxidavtryck. Och den svenska regeringen visar tydligt sin vilja att stödja industrins klimatomställning, säger Dr. Dominik von Achten.

Redan startat i Norge

I Norge har Cementas systerbolag Norcem redan påbörjat arbetet med att bygga världens första storskaliga koldioxidavskiljning inom cementindustrin. En satsning som tydligt visar på HeidelbergCements ambitioner. Erfarenheter och kunskaper tar vi nu med oss i den satsning som skalas upp till en fyra gånger större anläggning i Slite.

– Det är en nyckelfråga för hela vår industri att ta fram lösningar för att fånga in och lagra koldioxid. Slitefabriken är en av Europas största och modernaste cementfabriker och jag är övertygad om att det är rätt plats för oss när vi ska utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik, säger Dr. Dominik von Achten.