Gotland kan bli platsen för den första klimatneutrala cementfabriken

[2021-06-02]
Cementa siktar på att fabriken i Slite på Gotland ska bli världens första klimatneutrala cementfabrik. Nu inleds arbetet med att planera för en anläggning så att upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid kan fångas in årligen. 

Cementindustrin står för ungefär sju procent av de globala koldioxidutsläppen. Därför är det viktigt att industrin också hittar lösningar för att motverka den globala uppvärmningen.

– Eftersom cementindustrin står för en betydande andel av samhällets koldioxidutsläpp vilar ett stort ansvar på oss att bidra med konstruktiva lösningar, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Här vill Cementa och HeidelbergCement spela en nyckelroll. Den metod som är tillgänglig för att i närtid ta hand om stora volymer av utsläpp är CCS (carbon capture and storage). Det är en teknik som bygger på att man fångar in koldioxiden vid fabriken och sedan transporterar den till en permanent lagringsplats där lagringen sker på kilometerdjup i berggrunden, ofta under havsytan.

Slite - världens första klimatneutrala cementfabrik

Nu har HeidelbergCement ställt in siktet på att Cementas fabrik i Slite ska bli världens första klimatneutrala cementfabrik.

– Här i Slite tillverkas tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige. Vår satsning är en nödvändig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045, och för att målen i FN:s Parisavtal ska kunna nås, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Klar 2030

När anläggningen för koldioxidavskiljning i Slite står klar 2030 kommer den att kunna fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip hela utsläppet från fabriken. Satsningen minskar Sveriges totala utsläpp med över tre procent. Utsläppen från personbilar i Sverige ligger på omkring 10 miljoner ton per år.

CCS-anläggningen möjliggör också så kallade minusutsläpp. Sådana uppstår när man fångar in koldioxid som genererats vid användningen av bioenergi. Eftersom andelen biobränslen i cementtillverkningen ökar för varje år, så ökar även minusutsläppen. Därmed blir Cementas fabrik i Slite världens första klimatneutrala cementfabrik med potential att också skapa en kolsänka.

Bygger vidare på erfarenheter från Norge

Sedan tidigare har Cementas systerföretag Norcem inlett arbetet med att bygga upp en fullskalig CCS-anläggning vid cementfabriken i Brevik i Norge. Denna anläggning kommer att kunna fånga in 400 000 ton koldioxid varje år vilket är hälften av fabrikens utsläpp. Erfarenheterna av detta arbete kommer att vara till stor nytta för arbetet med att planera och etablera anläggningen på Gotland.

– Vår starka målsättning att etablera en CCS-anläggning i Slite innebär att Sverige har en chans att bli världsledande på klimatneutral cementproduktion. Utifrån vår goda erfarenhet av samarbetet med Norges regering och deras beslut att satsa på den här tekniken, så väljer vi nu att växla upp våra ambitioner till en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i Sverige, säger Giv Brantenberg, vd för HeidelbergCement norra Europa.

För kunna genomföra satsningen kommer en rad villkor behöva uppfyllas. Bland annat kommer elbehovet för fabriken att närmare femdubblas jämfört med idag. Därför krävs väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland. Det behövs även ett fungerande regelverk för CCS och inte minst kommersiella drivkrafter.

Blir en magnet för olika kompetenser

Den 1 juni tillträdde Matilda Hoffstedt som fabrikschef för Cementa i Slite. Förutom att hon har en gedigen bakgrund inom Cementa är hon född och uppvuxen i Östergarn på Gotland. Hon ser fram emot att få leda det historiska arbetet på plats.

– Det här kommer ju innebära att vi blir en magnet för olika kompetenser, organisationer och företag runt om i hela Europa, och kanske till och med delar av världen, säger Matilda Hoffstedt, och fortsätter:

– Att få lov att leda en så här stor fabrik som producerar något som är viktigt för varje människa i Sverige, det är en förmån som är oerhört utmanande och spännande.

Matilda Hoffstedt kommer närmast från en roll som fabrikschef för Cementa i Skövde. När hon fick frågan om att ta över ansvaret i Slite tvekade hon inte en sekund.

– Att få vara en del i att Slitefabriken ska bli klimatneutral är rysligt spännande. Att få vara med om att genomföra omställningen, för både min generation och kommande generationer, det är jag oerhört stolt över.