Fullskalig CCS hos Norcem i Norge klar 2024

Cementas systerbolag Norcem i Brevik, Norge, har under de senare åren visat att det finns teknik som möjliggör koldioxidavskiljning. Nu är världens första CCS-fabrik inom cementindustrin under uppbyggnad.

Det norska projektet har varit en del i en större nationell ambition om att finna lösningar på alla delar, från avskiljning till transport och geologisk lagring av koldioxid. Norska staten har varit med och finansierat och även organiserat detta utvecklingsprojekt. Engagemanget från staten har varit helt avgörande, då enskilda privata aktörer inte kan ta den ledarrollen.

Efter ett positivt regeringsbeslut i december 2020 pågår idag arbetet för att bygga upp en fullskalig CCS-anläggning i Brevik, färdig att tas i drift 2024.

Läs mer om det arbetet här: